FORUM

ARRANGEMENTER

Quizkalenderen 2020 Finn din pubquiz Norgescupen

QUIZ-STOFF

Diverse quizer QuizDan QM Podcaster Internasjonal quiz Quizlenker Dette bør du kunne

MESTERSKAP

EM VM NM Nordisk Norway Open Rankinglister Analyser og tabeller

OM NQF

Medlemskap Styret Hvem og hva er NQF? Kontakt oss Formelt

Dette bør du kunne om: cellen

Nytt kapittel i denne serien. Vi understreker igjen at informasjonen her ikke er skrevet av en ekspert, men en researcher. Det må derfor tas med en klype salt, og du oppfordres til å gjøre dine egne undersøkelser. For en quizmessig tilnærming kan understående likevel være av interesse, og de navn og begreper som er i særdeleshet kan dukke opp på en quiz er derfor uthevet. Og temaet denne gang er altså

Cellen! Den ble oppfunnet av Robert Hooke i 1665, og før han gjorde det var vi bare FLØFF! Eller… mulig han ikke oppfant den, men han var i alle fall den som først beskrev cellen, i verket Micrographia. Han brukte også først ordet «cell» som begrep. Det gjorde han fordi sammensetnignen av korkceller under mikroskopet, minnet ham om cellene i en bikube.

 

500px-celler

Kork

 

Celle er fra latin og betyr «Lite rom», hvilket det jo er, på sett og hvis. Det er den minste byggeblokken som kan replikere seg selv, og vi består av dem, alle sammen. Den teorien, celleteorien, ble lansert av Theodor Schwann, Matthias Schleiden og Rudolf Virchow som fastslo at cellen var byggesteinen for alt eksisterende liv.

Vi kan inndele celler i to hovedtyper: prokaryote og eukaryote. Prokaryote er de enkleste, og finnes bare i encellede organismer eller koloniorganismer. De mangler cellekjerne, og har ikke kromosomer, men DNA som ligger og flyter løst inne i cellen. Bakterier og arkebakterier, to av de tre hovedgrenene av liv på Jorda, består av prokaryoter. Resten, det vil si planter, elefanter, haier, fluesopp, kinesere, påfugl og BØRSTEMARK – er eukaryote organismer. That means YOU.

 

celle-2

Eukaryot celle

 

Vi skal se nærmere på den eukaryote cellen. Alle celler består av protoplasma som holdes innelukket av en membran. Den består av to lag fosfolipider, som kan både slippe inn og ut materie. Fosfolipider er en gruppe fettstoffer forresten, og når slike fettstoffer er i et vannmiljø, vil de spontant danne et dobbeltlag, siden de har en hydrofob del og en hydrofil del. De hydrofobe, eller vannavstøtende «halene», vil søke sammen, mens de hydrofile halene naturlig vil vende utover. Topp membran! Det er forresten også kolesterol i cellemembranen, som forsterker den. I tillegg er det også noen proteiner og karbohydrater i membranen.

Innenfor membranen er det cytoplasma, den intracelluære væsken. Den består av cytosol, som for det meste er vann med oppløste ioner og proteiner (20-30%). Cytoplasma inneholder også organellene. Organellene vil vi vite mer om. Navnet betyr «småorgan», og er også et bra navn for et backingband: Lillebjørn Nilsen og Organellene. Nesten like bra som Lars Lillo Stenberg og Kontaminantene. But I digress. Organeller, ja. De er så pene.

 

celle

Organeller

 

En av disse, og en av de BESTE organellene, er cellekjernen. Den har sin egen membran som skiller den fra resten, og det er her vi finner DNA’et. Og her er all informasjon cellen trenger for … det den trenger å gjøre. Doing its thing, so to speak. -Cellene i kroppen din og alt de har å GJØRE! Oja, oja, hahaha! Cellene i kroppen din og alt de har å … erm, tilbake til cellekjernen. Altså, når den trenger info fra DNA, lages det en kopi, i form av et RNA-molekyl. Dette kalles en transkripsjon. RNA-molekylet er en kopi av ETT gen, og altså ikke hele DNA-molekylet. Det finnes tre former RNA, ribosom-RNA, transport-RNA og budbærer-RNA, og alle tre deltar i protein-produksjon. Mens DNA er for stort til å slippe ut av cellekjernens membran, er RNA lite nok, så på den måten kan informasjonen distribueres uten at originalen forringes.

 

rna

 

RNA

I tillegg til cellekjernen har vi mitokondrier. Mitokondrier er, i tillegg til også å være et bra navn på et backingband, de organellene som forsyner cellen med energi. De er små fabrikker, som også er omkranset av membraner. Den ytterste er sterkt foldet, slik at den får en større overflate. Energiproduksjonen foregår ved hjelp av glykolyse, som enkelt fortalt er spalting av sukker. Den er alt for omfattende til å gå inn på her, men er du interessert kan du studere den mer inngående her. Sluttproduktet kalles i alle fall acetyl-coenzym A, som transporteres inn i mitokondriet, hvor acetyl og coenzym-A frigjøres fra hverandre. Acetyl inngår så i noe som kalles sitronsyresyklusen – også kjent som Krebs’ syklus, og som mannen som beskrev den ble belønnet med Nobelprisen i medisin for i 1953.

 

 

mitokondrie

Mitokondrie

 

For øvrig samme år som DNA-molekylets struktur ble beskrevet for første gang. Sitronsyresyklusen kan du og lese mer om.  Sluttresultatet er adenosin trifosfat, også kjent som ATP. Dette er små energipakker som cellen kan utnytte direkte. De smaker omtrent som kylling. Eller, det vet man sikkert ikke, men det er rimelig å anta. Det er heller ikke sant, men du må jo ikke være så godtroende! Dette er internett.

 

er

ER – not just a TV-series!

 

Right, next up: ER. Også kjent som Endoplasmatisk retikulum. Det er et organell som består omtrent bare av membraner (det er et navn bra nok for et fullbefarent, selvstendig bandnavn: The Membranes). Det finnes to typer: glatt og ru ER. På de ru membranene er det bundet ribosomer, og på dem syntetiseres det proteiner. På de glatte er det ikke ribosomer, men de inneholer enzymer for å syntetisere fettsyrer og steroider. Det lagrer og frigjør også kalsium, som du trenger for å kontrollere muskelsammentrekninger. Du glemte å spørre om hva ribosomer er: det er også organeller, som består av proteiner og RNA, og er altså sentrale for å lage nye proteiner. Det skjer ved at ribosomene spaltes, i en stor og en liten del. Og så skjer det sikkert noe mer, men der tier kildene mine. Kanskje det er hemmelig. ER transporterer forresten også stoffer ut og inn av cellekjernen. Topp Endoplasmatisk retikulum.

 

Golgi_apparatus_(borderless_version)-en.svg

Golgilegemet

 

Så må vi ikke glemme min favoritt: Golgiapparatet. Det er en organelle hvor proteiner pakkes og klargjøres, før det transporteres ut av cellen. Det foregår ved at proteiner først overføres fra ER, før de der raffineres, pakkes og sorteres. Golgi-apparatet består av – du gjettet det – membraner. Disse er kjent som sisterner. Apparatet er som cellens postkontor, det pakker og merker stoffer som skal sendes ulike steder i cellen.

 

 

Camillo_Golgi

 

Camillo Golgi – the man with the apparatus

Det er oppkalt etter Camillo Golgi, som i 1906 også fikk en Nobelpris, som han fikk for sine studier av nervesystemet, sammen med spanjolen Santiago Ramón y Cajal. Golgi var ivrig etter å sette navn etter seg, for i tillegg til apparatet, finnes det Golgi-organet, Golgis metode, et Golgi-enzym, Golgi-celler, Golgi 1 nerveceller og Golgi II nerveceller. Gode, gamle Golgi. Gamle Santiago Carjal fikk bare en t-skjorte med inskripsjonen «I co-discovered all these biological stuff and all I got was this lousy Nobel Prize». Vel, det er ikke helt sant (Internett!), han fikk også en celle oppkalt etter seg og regnes av enkelte som den moderne nevrovitenskapens far.

 

cajal

Santiago Cajal

 

Vi er ikke helt ferdig. Vi har også lysosomer, som kan spalte nukleinsyrer, proteiner og karbohydrater, og kan sees på som cellens renholdsverk. Vi har sfærosomer, som inneholder enzymer som kan syntetisere fett. De kan svulme opp til dråper av fett. I planter har vi også vakuoler, som er væskefylte blærer i cytoplasmaet. Vi har flageller og cilier, som i følge snl er «er bevegelige utbuktninger av cellemembranen, og inneholder en grunnsubstans samt 9 perifere og 2 sentrale rør (mikrotubuli)». Akkurat. Good to know. Og så har vi centrosomet: «Centrosomet inneholder to centrioler som står vinkelrett på hverandre.» ‘Nuff said. Du kan sjekke her hvis du ikke tror meg: http://snl.no/celle%2Fcellens_oppbygning

Det får holde om cellen. Det er kompliserte greier, men har du hørt om disse organellene og husker litt om hvilke oppgaver de har, så er det quizmessig fin-fint.

OK?